АББ и „Кавазаки” обявяват сътрудничество в областта на автоматизацията на колаборативни роботи

Първото сътрудничество в света, което се фокусира върху “cobots” и създаването на общи за сектора подходи към безопасността, програмирането и комуникациите

АББ и Kawasaki Heavy Industries, два световни доставчика на индустриална автоматизация и роботи, обявиха днес, че ще обединят силите си с цел да споделят познания и да промотират предимствата на колаборативните роботи, и по-специално тези, проектирани да са с две ръце. Глобалното сътрудничество ще влезе в сила незабавно.

При новото сътрудничество, което е първото в света с фокус върху „cobots” (колаборативни роботи), и двата производителя независимо един от друг ще предлагат на пазара своите собствени продукти, същевременно работейки заедно по съвместни технически възможности. Това включва осведомяване на институциите, които изготвят съответните регулации, неправителствени организации и обществото относно предимствата на колаборативната автоматизация, както и създаване на общи за сектора подходи към безопасността, програмирането и комуникациите.

Сътрудничеството между хората и роботите, машините и процесите става все по-важно днес, тъй като производството в много промишлени отрасли се е изместило от големи партиди с малки разлики към ниски обеми с по-богат микс. Това означава по-голямо разнообразие и повече човешка намеса. Сътрудническата автоматизация дава възможност хора и роботи да подпомагат този процес с уникалните си силни страни – хората предлагат познания, прозрения за процесите и импровизиране с цел промяна, а роботите предлагат неуморна издръжливост при извършването на повтаряеми задачи.

Сътрудничеството представлява и съвместна дейност отвъд граници, където АББ е в качеството си на най-големият доставчик на роботи в Европа, а „Кавазаки” – един от индустриалните гиганти на Азия. “Мащабът и скоростта на промените в сектора на роботиката днес са невъобразими”, заяви Пер Вегард Нерсет, управител на бизнес направлението за роботика на АББ. „Отвъд технологиите за сътрудническа автоматизация съществува и нуждата от иновативни нови начини за съвместна работа и създаване на общи за сектора подходи към безопасността, програмирането и комуникациите.”

“Колаборативните роботи, особено тези с две ръце, способни на човешки взаимодействия, могат да допринесат значително в обществото и да помогнат на света да се справи с недостига на работна ръка и застаряващата работна сила. Ние виждаме голям потенциал в разширяването на сътрудническите приложения и процеси, където хора и технологии работят заедно в създаването на решения,” сподели Ясухико Хашимото, изпълнителен директор и управител на дивизия Роботика в „Кавазаки”. „Много съм щастлив, че АББ и „Кавазаки” обединяват сили, за да поведат света към по-лесна за употреба, усъвършенствана автоматизация на съвместната работа.”

АББ е всепризната като пионер в автоматизацията на сътрудничеството чрез своя робот с две ръце YuMi, първият истински колаборативен робот в света. Роботът YuMi прави възможно безопасното споделяне на общи задачи като сглобяване на електроника между хора и роботи.

Kawasaki предлага изключително уникален и иновативен робот с две ръце SCARA Robot “duAro”, който е разработен на базата на обширни познания за приложения и е способен безопасно да си сътрудничи с хора на работното място.
Първият резултат от това сътрудничество ще бъде демонстрация на колаборативен робот с две ръце на щанд IR3-56, IR5-22 и SR-82 на изложението IREX, провеждащо се в Токио от 29 ноември до 2 декември 2017 г.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 125-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация и е двигател на Енергийната и Четвъртата индустриална революции. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 136 000 служители. www.abb.com

ABB Robotics (АББ Роботика) е пионер в областта на индустриалните и колаборативни роботи, както и в усъвършенстваните дигитални услуги. Като един от водещите доставчици в областта на роботиката в света, ние развиваме дейност в 53 държави и сме доставили над 300 000 роботизирани решения в широк обхват от отрасли и приложения. Ние помагаме на клиентите си да подобрят своята гъвкавост, ефективност, безопасност и надеждност в процеса на преход към свързания и сътруднически завод на бъдещето. www.abb.com/robotics

Компанията „Кавазаки” е основана преди повече от 120 години и оттогава се развива в световен мащаб, произвеждайки революционни продукти чрез съвместна работа с цел да осигури технологичен синхрон във всичките си различни дивизии.

Днес „Кавазаки” е всепризнат глобален лидер в разнообразие от отрасли в най-различни области дори отвъд въздух, земя и вода, предлагащ високоусъвършенствани модерни технологии за природосъобразна и енергийна инфраструктура, машини и роботика, както и различни видове транспорт в морския, железопътния и авиокосмическия отрасъл като мотоциклети и лични плавателни съдове в световен мащаб, разполагащ с около 35 200 служители. global.kawasaki.com

Kawasaki Robotics е водещ доставчик на индустриални роботи и индустриални автоматизационни системи с обширно продуктово портфолио, доставил 170 000 робота в около 50 държави. Като пионер в Япония, „Кавазаки” празнува своята 50-годишнина през настоящата 2017 година. Като един от водещите доставчици в областта на роботиката в света, днес ние се трансформираме от доставчик на индустриални роботи към доставчик на изцяло интегрирани такива. Кавазаки е доставчик на решения със задълбочени познания в приложенията, придобити чрез разнообразие от работен опит и продукти на земя, вода и въздух. robotics.kawasaki.com

   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Печат
   • Ел.поща

  Свържете се с нас

  seitp202 3f9a1be7101bc318c12581e60038485e