АББ и сп.Economist представят Индекс на готовност за автоматизация, световна класация за роботика и изкуствен интелект

Разширената автоматизация може да означава по-добри, по-значими работни места за хората. Но дори страните, които са най-готови за бъдещето на работата, трябва да преосмислят образованието и обучението, за да подготвят хората за работните места на утрешния ден, разкрива ново проучване.

Южна Корея, Германия и Сингапур са най-високо класираните държави в света по отношение на подготовката си за гладко интегриране на интелигентната автоматизация в своите икономики, според индекс и доклад, публикуван от АББ и аналитичното звено на сп. Economist (The Economist Intelligence Unit).

Докладът, озаглавен "Индексът на готовност за автоматизация (ARI): Кой е готов за идващата вълна от иновации?", разкрива, че дори най-добре подготвените държави трябва да разработят още по-ефективни образователни политики и програми за обучение, както и да поставят нов акцент върху непрекъснатото учене в хода на кариерата.

Тези политики и програми трябва да гарантират, че бързото интегриране на технологии за автоматизация и изкуствен интелект (AI) няма да оставят хората неподготвени за новите, по-ориентирани към човека работни места, които ще бъдат необходими когато роботите и алгоритмите започнат да поемат все повече от рутинните задачи, подлежащи на автоматизиране.

"Докладът представя модела за успех на бъдещето. Ние трябва да се възползваме от тези препоръки," споделя Улрих Шписхофер, изпълнителен директор на АББ. "Скоростта на иновациите и промените в работните места днес е толкова бърза, че всеки трябва да има достъп до учене през целия си живот. Засилването на човешкия потенциал чрез технологиите, по отговорен начин, същевременно предоставяйки непрекъснато образование и обучение, е възможност за стимулиране на развитие и растеж."

Докладът, който проучи и класира 25 държави по отношение на готовността им за автоматизация, установява, че много страни по света едва сега започват да се опитват да се справят с възможностите и предизвикателствата, поставяни от изкуствения интелект и базираната на роботиката автоматизация. Документът е установил, че „е необходим по-голям ангажимент между правителство, промишленост, образователни специалисти и други заинтересовани лица, ако държавните политики искат да бъдат в крак с иновациите в автоматизацията."

Документът подчертава, че независимо дали политиците са готови или не, предприятията интегрират с бързи темпове изкуствения интелект и усъвършенстваната роботика в своята работа. С очакваното ускоряване на това приемане в идните години, въздействието върху икономиките и работната сила – както и необходимостта от по-съгласуван подход към образованието и обучението – ще стане по-ясно и по-спешно.

Освен Южна Корея, Германия и Сингапур, другите държави, най-добре позиционирани да прегърнат тази вълна на промени, са останалите членове на Индекса на готовност за автоматизация, които съставляват първите 10 по реда си на класиране: Япония, Канада, Естония, Франция и Великобритания, САЩ и Австралия.

Анализът в доклада се базира на нов и оригинален индекс, изграден от аналитичното звено на сп. Economist, както и редица задълбочени интервюта с експерти по темата от цял свят. Класацията е определена на базата на общо 52 качествени и количествени показатели, избрани след консултация с експерти в автоматизацията, образованието и икономиката.

Чрез своя робот сътрудник YuMi и междуотрасловото си портфолио от дигитални решения за наблюдение и управление на автоматизационни системи - ABB AbilityTM , АББ помага на производителите да моделират фабриките на бъдещето, където хората остават жизнено важна част от работата, работейки рамо до рамо с роботи.

Тази нова парадигма на сътрудничество между хора и роботи има потенциала да направи хората свободни да фокусират времето и енергията си върху по-ценна работа, изискваща човешки умения и таланти, оставяйки на роботите високо повторяеми или физически натоварващи или дори опасни задачи. Подобна човешка работа може да включва проектиране на процесите и операциите, които ще изпълняват роботите, както и наблюдение и надзор на автоматизираната работа, извършвана от машините.

В идеалния случай, един успешен преход към производствена икономика, основана на интелигентна автоматизация, ще предостави на човешкия талант възможността за постигане на по-високи нива на производителност, а в крайна сметка и по-удовлетворяващи работни занимания.

Но за да се постигне това по-добро бъдеще, докладът отбелязва, че повечето държави ще трябва да развият своите програми за професионално обучение на едно по-високо ниво. Науката, технологиите, инженеринга и математиката (STEM) си остават важни, разкрива докладът. Но автоматизацията и изкуственият интелект поставят още по-голяма необходимост от основни образователни програми и нови видове обучения за учители.

АББ и аналитичното звено на сп. Economist, Economist Intelligence Unit, планират да провеждат изследването с Индекса на готовност за автоматизация веднъж годишно и да ревизират класацията всяка година както е необходимо.Това ще даде възможност на индекса да изпълни предназначението си като инструмент за подпомагане на правителствата да идентифицират и следват политики, които подкрепят успешното участие във високо автоматизираната и интензивно дигитализираща се световна икономика.

От своя страна, АББ се подготвя за бъдещето като създава среди тип „дигитално работно място”, обучаващи служителите да използват инструменти за дигитализация и автоматизация.. АББ също така подкрепя иновациите в своите центрове за корпоративна изследователска дейност и чрез съвместни партньорства с начинаещи предприятия посредством звеното си за рисков капитал ABB Technology Ventures (ATV).

В областта на глобалната политика и образованието, АББ остава посветена на непрекъснатата работа с търговски органи, многостранни организации и академични институции. Компанията също е готова и да информира политическата общественост при необходимост, за да може интелигентната автоматизация да се превърне в положителна полза за обществото като реализира по-високи нива на производителност и създава смислени възможности за заетост.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 130-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация с две предложения с ясна стойност: довеждане на електричество от която и да е електроцентрала до който и да е електрически контакт, и автоматизиране на всички промишлени отрасли от естествени ресурси до завършени продукти. В качеството си на основен партньор на Формула Е, изцяло електрическият международен клас моторни спортове на FIA, АББ продължава да тласка границите на електическата мобилност отвъд възможното, допринасяйки за едно по-устойчиво бъдеще. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 135 000 служители. www.abb.com

   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Печат
   • Ел.поща

  Свържете се с нас

  seitp202 6b3b42fce7d88aa2c125827c002b329e