АББ придобива GE Industrial Solutions

Формираме лидерство в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането

  • Придобиването ще затвърди глобалната втора позиция на АББ в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането
  • Неосновното бизнес направление на GE със значителен потенциал за създаване на стойност в ABB
  • Разширява се достъпът на АББ до Северноамериканския пазар чрез задълбочени клиентски взаимоотношения, огромна инсталирана база и обширни мрежи за разпространение
  • Договорено е дългосрочно използване на бранда „Дженерал Електрик” (GE)
  • Покупна цена в размер на 2.6 млрд. щатски долара
  • Потенциал за годишни синергии на разходите от приблизително 200 млн. щатски долара
  • АББ и GE установяват дългосрочни, стратегически взаимоотношения за доставки за всички продукти на АББ
  • Нарастваща оперативна печалба на акция (EPS) още през първата година
  • Финализиране на сделката през първата половина на 2018

АББ обяви днес придобиването на GE Industrial Solutions, глобалното бизнес направление на „Дженеръл Електрик” (GE) за решения в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането. GE Industrial Solutions има задълбочени клиентски взаимоотношения в над 100 държави и утвърдена инсталирана база мощности със силни корени в Северна Америка – най-големият пазар на АББ. Компанията GE Industrial Solutions е с централен офис в Атланта, Джорджия, и разполага с около 13 500 служители в цял свят. През 2016 година GE Industrial Solutions е имала приходи в размер на около 2.7 млрд. щатски долара, с марж на оперативната печалба EBITDA от приблизително 8%1 и марж на оперативната печалба EBITA от приблизително 6 %1. АББ ще придобие GE Industrial Solutions за 2.6 млрд. щатски долара, като сделката ще донесе нарастване на оперативната печалба още през първата година. АББ очаква да реализира проблизително 200 млн. щатски долара годишни синергии на разходите, които ще бъдат ключов фактор във възстановяването на еквивалентно ниво на производителност и ефективност на GE Industrial Solutions. Като част от сделката и цялостното създаване на стойност, АББ и GE се договориха да установят дългосрочни, стратегически взаимоотношения по доставките за продукти на GE Industrial Solutions и продукти на АББ, които GE ползва днес.

“С GE Industrial Solutions ние засилваме своята позиция, като номер 2 в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането в цял свят и разширяваме достъпа си до привлекателния северноамерикански пазар,” сподели изпълнителният директор на АББ Улрих Шписхофер. “В комбинация с дългосрочните стратегически взаимоотношения по доставките с GE, тази сделка създава значителна стойност за нашите акционери.”

Той добави: “Заедно с екипа на GE Industrial Solutions ние ще изпълняваме нашите добре утвърдени планове по дисциплиниран начин, за да върнем това направление като част от глобалното семейство на АББ обратно към еквивалентно високо ниво на производителност и ефективност. С тази следваща стъпка от активното управление на портфолиото ние ще продължим да преместваме гравитационния център на АББ в съответствие с нашата стратегия „Следващо ниво”, чрез засилване на конкурентоспособността главно на Северноамериканския пазар и намаляване на риска с бизнес направление от ранен цикъл.”

“Тази комбинация събира две световни предприятия с широко допълнение от активи за електрическа защита и разпределение,” сподели Джон Фланъри, изпълнителен директор на GE. “АББ цени нашите хора, експертния ни опит в областта и способността ни да работим в сегментите, където имаме задълбочени познания и опит. В процеса на съвместна работа GE също ще бъде облагодетелствана чрез разширено стратегическо сътрудничество за доставки с АББ.“

GE Industrial Solutions ще бъде интегрирана в дивизия „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане” на АББ, в резултат на което ще се създаде уникално световно портфолио и изключително всеобхватно предлагане за клиентите от Северна Америка и в цял свят. Те ще могат да се възползват от иновативните технологии на АББ и дигиталното портфолио ABB AbilityTM , в комбинация с допълнителните решения и пазарен достъп на GE Industrial Solutions. В придобиването е включено дългосрочно право на използване на бранда GE. АББ ще задържи управленския екип на GE Industrial Solutions и ще гради върху опитната му търговска сила. След финализирането си, тази сделка ще окаже първоначален занижаващ ефект върху маржа на оперативната печалба EBITA на дивизия „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане”. АББ се ангажира да върне дивизията в нейния целеви коридор на маржа от 15-19% през 2020 г.

Тарак Мехта, президент на дивизия „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане” на АББ, сподели: „Това придобиване подсилва позицията ни на предпочитан партньор в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането по цял свят и в Северна Америка. С нетърпение очакваме да работим с клиентите и каналните партньори на GE Industrial Solutions и AББ за създаване на нови възможности в този силно привлекателен основен пазар за нашата дивизия. Имаме ясен план за интегриране, за да реализираме синергиите от тази комбинация и да изведем нашето комбинирано бизнес направление обратно в целевия коридор на маржа през 2020 г.”

Дивизия „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане” на АББ доставя над 1.5 млн. продукти на клиенти от цял свят всеки ден чрез глобална мрежа от канални партньори и крайни клиенти. Дивизията предлага всобхватно портфолио от продукти и решения ниско и средно напрежение, за да осигури един по-умен и по-надежден поток на електричеството от подстанцията до контакта в нашия дом, бизнес сграда или производство.

Предвид тази сделка, АББ реши временно да спре обявената преди програма за обратно изкупуване на акции.

Очаква се сделката да бъде финализирана през първата половина на 2018 г., като това ще подлежи на обичайните регулаторни разрешения. Финансови съветници на АББ бяха Credit Suisse и Dyal Co., а Davis Polk & Wardwell осигуриха правното консултиране.

Повече информация

Съобщението за медиите и презентационните слайдове ще бъдат налични в Новинарския център на АББ www.abb.com/news и на начална страница „Връзки с инвеститори” www.abb.com/investorrelations.
АББ ще бъде домакин на пресконференция с начален час 09:00 ч. Централно Европейско време (CET) (8:00 ч. BST, 3:00 ч. EDT). Достъп до събитието ще има чрез конферентно обаждане. За обаждания от Обединеното Кралство наберете +44 207 107 06 13, от Швеция: +46 85 051 00 31, а от останалата част на Европа +41 58 310 50 00. За обаждания от САЩ и Канада, наберете +1 866 291 41 66 (безплатен номер) или +1 631 570 56 13 (тарифи за междуселищни/международни обаждания). Линиите ще бъдат отворени 10 - 15 минути преди началото на конференцията.

Планиран е конферентен разговор за анализатори и инвеститори с начало днес в 12 ч. Централно Европейско време (11:00 ч. BST, 6:00 ч. EDT). Наберете +44 207 107 06 13 от Обединеното кралство. От Швеция +46 85 051 00 31, а от останалата част на Европа +41 58 310 50 00. Наберете +1 866 291 41 66 от САЩ/Канада (безплатен номер) или +1 631 570 5613 (тарифи за междуселищни/международни обаждания). Обаждащите се следва да позвънят 10 минути преди началото на разговора. Достъп до обаждането ще има и на уеб сайта на АББ, а запис ще е наличен като подкаст един час след края на конференцията и може да бъде изтеглен от нашия уеб сайт. www.abb.com/investorrelations

Относно GE Industrial Solutions

GE Industrial Solutions трансформира бъдещето на електрификацията още откак Томас Едисън е патентовал първия в света мрежов прекъсвач,. Ние проектираме електрически решения на кръстопътя между дигиталното и индустриалното – умни, устойчиви и оборудвани да управляват електричеството от мрежата до точката на неговото използване. Ние си партнираме ежедневно с нашите клиенти в разрешаването на техните най-тежки енергийни предизвикателства и изграждането на нова представа за индустрията по начин, по който само водещата дигитална компания в света може. http://www.geindustrial.com/

Относно GE

GE (NYSE: GE) е водещата дигитална индустриална компания в света, трансформираща промишлеността със софтуерно-дефинирани машини и решения, които са свързани, реагиращи и предсказуеми. GE е организирана около глобален обмен на знания, „Магазинът на GE", чрез който всяко предприятие споделя и има достъп до същите технологии, пазари, структура и интелект. Всяко изобретение още повече стимулира иновациите и приложението във всички наши промишлени сектори. С хора, услуги, технологии и мащаб, GE реализира по-добри резултати за клиентите като говори на езика на индустрията. www.GE.com

Относно ABB


АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 125-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация и е двигател на Енергийната и Четвъртата индустриална революции. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 136 000 служители. www.abb.com

АББ е инвестирала над 11 млрд. щатски долара в САЩ от 2010 година насам и разполага с приблизително 20 000 служители в страната, с повече от 60 обекта за научно-изследователска и развойна дейност, както и за производство в цялата страна.

Важна забележка относно прогнозната информация
Това съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, свързани с придобиването на GE Industrial Solutions от АББ. Тези прогнозни изявления могат да бъдат идентифицирани от думи като „планира”, „ възнамерява”, „очаква”, „ангажира се” и други подобни изрази. Подобни прогнозни изявления се базират на настоящите очаквания и включват вътрешноприсъщи рискове и несигурност, в това число фактори, които биха могли да забавят, отклонят или променят което и да е от тях, и биха могли да накарат действителните резултати да се различават съществено от настоящите очаквания. Никое прогнозно изявление не може да бъде гарантирано. Наред с други рискове, не може да се дава гаранция, че придобиването ще бъде завършено, че ще бъде финализирано о в рамките на прогнозирания времеви период или че очакваните ползи от придобиването ще бъдат реализирани. Прогнозните изявления в съобщението за медиите следва да се оценяват заедно с многото несигурни елементи, които се отразяват на работата на АББ, особено тези, идентифицирани в дискусията на предупредителните фактори в Годишния отчет на АББ по Формуляр 20-F за счетоводната година, завършваща на 31 декември 2016 г. АББ не поема никакво задължение да актуализира публично всякакви прогнозни изявления, без значение дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или друго.

   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Печат
   • Ел.поща

  Свържете се с нас

  seitp202 6b4c122a2a1c52f2c12581a600486c30