Умните сгради стават още по-умни с помощта на Изкуствен интелект

Най-дълго светещата крушка в света функционира в пожарната станция на Ливърмор, щата Калифорния, САЩ. От монтирането й през 1901 година насам, тя стои включена вече над 1 милион часа. Ръчно издуханата крушка свети 24 часа в денонощието, осветявайки станцията денонощно в случай че пожарникарите трябва бързо да отреагират на спешен случай. Това вече не е необходимо. Днес сградите са умни и стават все по-умни и енергийно ефективни. Осветлението се включва с жест, гласова команда или просто при влизане в помещението или сградата.

Умните сгради са във възход. “През последните няколко години пазарът на сградната автоматизация и управление отбеляза двуцифрен ръст и се очаква да се превърне в индустрия за 50 млрд. щатски долара до 2018 г.,” споделя фирмата за изследователска дейност и проучвания Orbis в свой скорошен доклад. В него се добавя още, че сензорите за движение, продуктите за затъмняване и контролите за достъп се очертава да бъдат най-важните области на растеж.

PointGrab е една от компаниите в съвместните технологични предприятия на АББ (ABB Technology Ventures (ATV). ATV е корпоративната единица на АББ за рисков капитал и от сформирането си през 2009 година до тук е инвестирала близо 200 милиона щатски долара в стартиращи партньорства. PointGrab е разработила революционно решение, което използва Изкуствен интелект (Artificial Intelligence - AI) и подобрява ефективността на автоматизацията на търговски сгради, откривайки и анализирайки информация за това къде и как хората използват пространството, същевременно поддържайки най-високи стандарти за поверителност и сигурност на данните.

Стартиращото предприятие се стреми към голям дял от световния пазар на анализи на заетостта в търговските офис пространства, който постигна продажби на системи на стойност 1.54 млрд. щатски долара през 2017 г. и се очаква да достигне 4.6 млрд. щатски долара до 2022 година, нараствайки със среден годишен темп на растеж (CAGR) от 24.5 %, според шведската фирма за изследователска дейност и проучвания Memoori.

Инвестирането в PointGrab е логична стъпка за АББ. Вече над 20 години АББ предоставя i-bus® системи за интелигентно управление на сгради за жилищни и нежилищни сгради, създавайки енергоспестявания до 50 %.
Според Института за енергийни проучвания, технологиите за сгради са най-големият потребител на енергия след транспорта и генерирането на енергия. Отоплението, охлаждането и осветлението в жилищни и офис сгради съставляват около 40 % от енергията, консумирана в една сграда. Умните сгради са ключови в един свят, където непрекъснатата урбанизация принуждава собствениците на сгради да се стремят все повече към по-голяма ефективност и устойчивост.

Администрацията за енергийна информация на САЩ прогнозира, че световното потребление на енергия може да се повиши с 28 % между 2015 и 2040 г. По-голямата част от този ръст се очаква да дойде от държави, където търсенето е стимулирано от силен икономически растеж, по-специално в Азия. Държавите извън Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) в Азия, в това число Китай и Индия, се очакват да допринесат за над 60% от общото световно увеличение в потреблението на енергия между 2015 и 2040.
Сензорната платформа на PointGrab се нарича CogniPoint™. Тя използва високо интелигентни сензори, базиращи се на изображения и се свързва с облачната система за управление. Платформата оптимизира използването на работни станции, заседателни зали, осветлението, както и отоплението, вентилацията и климатизацията в офис пространствата. От гледна точка на практичността, технологията дава възможност на компаниите и организациите да активират, например осветлението и отоплението, само когато е нужно: когато хората реално са в помещенията, същевременно защитавайки неприкосновеността на личното им пространство.


Сензорната платформа CogniPoint™ използва технология за задълбочено учене и компютърно зрение, за да осигурява данни за това как хората използват офис пространството.

Сензорите, монтирани на тавана на работното място, улавят присъствието, местонахождението и броя на хората. Софтуерът на сензора изпраща анализираните данни по сигурна, криптирана връзка до облачната система за управление на CogniPoint.


Сензорната платформа на CogniPoint™

Тази облачна система за управление контролира жизнения цикъл на сензора, взаимодействайки си с платформи и приложения на трети страни. Системата прилага усъвършенствано компютърно зрение и технологии за задълбочено учене, за да долови точно и надеждно дали има хора в дадено помещение. Всички анализи се извършват вътре в сензора, така че никакви изображения не се изпращат или съхраняват.

“Това, което отличава CogniPoint от други платформи, е фактът, че тя предоставя обогатени и точни данни за местоположението на обитателите без да накърнява неприкосновеността на личното им пространство”, сподели Меир Мораг, директор в PointGrab.

Решението на PointGrab може да спести до 30% от годишните разходи за офис пространство. Данни от сектора показват, че около 40% от офис пространството не се използва през цялото време и че с помощта на технологията на PointGrab, офис пространството може да бъде оптимизирано драстично, довеждайки до значителна възвращаемост на инвестициите. Ако разгледаме един представителен пример - при офис с площ от 25 000 кв. м., струващ 8 млн. щатски долара годишен наем, инвестиция от 200 000 щатски долара реализира спестявания от 2.4 милиона щатски долара на година.

Предвид факта, че 60% от компаниите планират да приемат гъвкави стратегии за работните места до 2020 г., нуждата от информация за работната сила става все по-голяма. Допълнителните приложения за медицинските системи за известяване и анализите на търговията на дребно могат да дадат на PointGrab достъп до един още по-голям пазар, който може да е на стойност 80 млрд. щатски долара до 2021 г.

“Решението CogniPoint на PointGrab допълва технологиите на АББ като пионер в решенията за сградна автоматизация,” споделя д-р Курт Калтенегер, вицепрезидент на Групата и Директор по технологиите в АББ ATV. “Очакваме това сътрудничество да подпомогне усилията в разработването на решения и да ускори въвеждането на нови продукти.”

   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Печат
   • Ел.поща
  seitp202 90f5657c12db688bc125826400446069