АББ финализира придобиването на GE Industrial Solutions

 • Подсилване на глобалната втора позиция за АББ в сферата на електрификацията
 • Разширен достъп до привлекателния северноамерикански пазар
 • Нарастваща печалба на акция (EPS1) още през първата година
 • Очакваните годишни разходни синергии от приблизително 200 млн. щатски долара през петата година са потвърдени
AББ обяви, че е финализирала придобиването на GE Industrial Solutions (GEIS), глобалното бизнес направление за електрификация на „Дженеръл Електрик”, на 30 юни 2018 г. Сделката бе обявена на 25 септември 2017 г. и се очаква да е с нарастваща оперативна печалба още през първата година.

Сделката на стойност 2,6 млрд. щатски долара предлага значителен потенциал в рамките на АББ, в това число да се използват възможностите за растеж от съчетаването на портфолиото от дигитални решения на АББ - ABB Ability™, с обширната база инсталирани мощности на GEIS. АББ очаква да реализира приблизително 200 млн. щатски долара годишни разходни синергии през петата година, което ще бъде ключовият фактор в привеждането на GEIS към еквивалентно високо ниво на партньорска ефективност.

“Много сме щастливи да приветстваме GE Industrial Solutions в АББ”, сподели главният изпълнителен директор на АББ Улрих Шписхофер. „Сливането подсилва позицията на АББ като световен лидер в електрификацията и засилва нашия растеж и конкурентоспособност в ключови пазари, по-специално Северна Америка. Като едно от първите предприятия на Томас Едисън, GEIS е люлката на електрификацията – наследство, което ние ще запазим и ще продължим да доразвиваме и занапред, след като GEIS вече е част от АББ.”

GEIS ще бъде интегрирана в дивизия „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане” на АББ, ръководена от нейния президент Тарак Мехта, като ново бизнес направление Electrification Products Industrial Solutions (EPIS). Стефани Мейнс, бившият президент и главен изпълнителен директор на предприятието GE Industrial Solutions, ще оглавява новата бизнес единица като неин управител. Като част от сделката, АББ установява дългосрочни стратегически взаимоотношения по доставките с GE, за да ги снабдява с продукти и услуги от цялото портфолио на АББ. В сделката са включени дългосрочни права за използване на търговската марка на GE.

“Предлаганите продукти на GE Industrial Solutions и АББ са изключително допълващи се. Заедно ние ще разполагаме с всеобхватно комбинирано портфолио, както и разширен глобален отпечатък, търговска сила и дистрибуторска мрежа,” заяви Тарак Мехта. “Ние се ангажираме да обслужваме базата мощности на GEIS и вече ще имаме възможността да предоставяме едно по-технологично усъвършенствано и дигитално свързано предлагане на нашите клиенти по цял свят. Заедно ще подсилим глобалната втора позиция за АББ в сферата на електрификацията и ще разширим нашия достъп до привлекателния северноамерикански пазар.”

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 130-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация с две предложения с ясна стойност: довеждане на енергията от електроцентралата до електрическия контакт, и автоматизиране на всички промишлени отрасли от естествени ресурси до завършени продукти. В качеството си на основен партньор на Формула Е, изцяло електрическият международен клас моторни спортове на FIA, АББ продължава да тласка границите на електрическата мобилност отвъд възможното, допринасяйки за едно по-устойчиво бъдеще. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 135 000 служители. www.abb.com

Важна забележка относно информацията с поглед към бъдещето: Това съобщение за медиите съдържа „твърдения с поглед към бъдещето”, свързани с придобиването на GE Industrial Solutions от страна на АББ. Подобни изявления с поглед към бъдещето могат да бъдат идентифицирани от думи като „планира”, „възнамерява”, „очаква”, „ангажира се” и други подобни понятия. Тези твърдения са базирани на настоящи очаквания и включват присъщи за тях рискове и несигурни елементи, включително фактори, които биха могли да забавят, отклонят или променят което и да е от тях, и биха могли значително да променят резултатите от настоящите очаквания. Никое твърдение с поглед към бъдещето не може да бъде гарантирано. Твърденията в това съобщение за медиите трябва да се оценяват заедно с многото несигурни елементи, които оказват влияние върху работата на АББ, особено онези, идентифицирани в дискусията на предупредителните фактори в Годишния отчет на АББ по формуляр 20-F за годината, завършваща на 31 декември 2017 г. АББ не поема никакво задължение да обновява публично което и да е твърдение с поглед към бъдещето в резултат на нова информация, бъдещи събития или друго.

БЕЛЕЖКИ

1. Оперативната печалба на акция (EPS) е нетипична за GAAP мярка за ефективност; дефиниция на тази мярка може да бъде намерена в годишния отчет на АББ.

   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Печат
   • Ел.поща

  Свържете се с нас

  seitp202 dcf0075f4f413f1ac12582bf004733f7